Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M
Thiết yếu

Thông số đồ họa

Thông số gói

  • Hỗ trợ socketPPGA988
  • Cấu hình CPU tối đa1
  • TJUNCTION100 C
  • Kích thước gói37.5mm x 37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023)
  • Có sẵn Tùy chọn halogen thấpXem MDDS

Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel®

BẢNG GIÁ GIẤY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét